Professional Team

This is medical tourism in Slovakia

Our teams of experts


The best experts with years of expertise and international experience and a special approach to each client from the field of plastic surgery, corrective dermatology and dentistry. We offer professional services and health care at the highest level with a special approach to each patient.

mudr-darina-oravcova-phd

MUDr. Darina Oravcová, PhD.

Lekár

Plastický chirurg

Košice


Doterajšia prax
 • 10/2014 – 7/2017 Dermaklinik – Klinika laserovej medicíny, estetickej a plastickej chirurgie, Košice
 • 09/2012 – 09/2013 Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc, ČR
 • 04/2011 – trvá Oddělení plastické chirurgie KNTB, a.s., Zlín, ČR (t.č. RD do 19. 07. 2017)
 • 03/2011 – trvá Meleté, s.r.o., súkromná plastická a estetická chirurgia, Poprad (t.č. RD do 19. 07. 2017)
 • 04/2010 – 02/2011 Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Nemocnica Košice – Šaca, a.s.
 • 09/2007 – 03/2010 Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou, ČR /rezidentské miesto/
 • 09/2008 – 05/2014 Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov, externý doktorand („Hojenie popáleninovej rany a možnosti jeho ovplyvnenia.”)
 • 10/2005 – 08/2007 Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov, interný doktorand („Hojenie popáleninovej rany a možnosti jeho ovplyvnenia.”)
 • 09/2005 Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a FNsP L P., Košice
 • 09/2004 – 10/2005 Chirurgické oddelenie MsNsP, Bánovce nad Bebravou
Vzdelanie
 • 04/2012 špecializačná skúška v špecializačnom odbore plastická chirurgia, LF UK, Bratislava
 • 1998 – 2004 LF UPJŠ, Košice, odbor všeobecné lekárstvo
 • 1993 – 1997 Gymnázium, rozšírená výučba anglického jazyka, Košice
Licencie
 • 2012 Licencia na výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializačnom odbore: plastická chirurgia
 • 2012 Licencia na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní lekár v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializačnom odbore: plastická chirurgia
 • 2012 Licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb, v oboru plastická chirurgie
Členstvo v spoločnostiach
 • Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie
 • Slovenská poločnosť chirurgie ruky
 • Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky
 • Slovenská laseroterapeutická spoločnosť
 • IPRAS (International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)
 • ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)
 • EBOPRAS (European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery)
Odborná činnosť
 • 05/2014 Philosophiae Doctor /PhD./: Burn wound healing and possibilities of its influence, LF UK, Bratislava
Prednášková činnosť
 • 04. 06. 2016 „Neštandardné postupy rekonštrukcie vrodenej vývojovej chyby a pooperačného stavu“, Potocká E., Oravcová D., X. medzinárodný kongres plastickej chirurgie a XI. Demjénov deň, Košice
 • 17. 05. 2013 „Casus pro diagnosi – pyoderma gangraenosum“, Oravcová D., Vozárová, B., Šternberský J., Zálešák B., Vašků V. Medzinárodný kongres plastickej chirurgie a X. Demjénov deň, Nitra
 • 04. 2011 „Kultivované alogénne keratinocyty v terapii rán vzniknutých po odbere dermoepidermálnych autotransplantátov, kompletizácia súboru.“, Kevická D., Potocká D., školiteľ: Koller J. fakultná konferencia ŠVOČ a VI. vedecká konferencia doktorandov LF UK, Bratislava
 • 24. 04. 2010 „Výsledky transpozice extenzor indicis na EPL“, Horáčková D., Potocká D. Kongres České společnosti plastické chirurgie s mezinárodní účastí, Harrachov, ČR
 • 04. 2010 „Gynekomastie z pohľadu plastickej chirurgie a onkológie“, Potocká D. konferencia ŠVOČ a V. konferencia vedeckých prác doktorandov LF UK, Bratislava
 • 04. 2010 „Kultivované alogénne keratinocyty v terapii rán vzniknutých po odbere dermoepidermálnych autotransplantátov, 2. časť.“, Kevická D., Potocká D., školiteľ: Koller J. konferencia ŠVOČ a V. konferencia vedeckých prác doktorandov LF UK, Bratislava
 • 04. 2009 „Kultivované alogénne keratinocyty v terapii rán vzniknutých po odbere dermoepidermálnych autotransplantátov, 1. časť.“, Kevická D., Potocká D., školiteľ: Koller J. fakultná konferencia ŠVOČ a IV. konferencia vedeckých prác doktorandov LF UK, Bratislava
 • 25. 10. 2008 „Rekonštrukčné operácie tváre a krku po operácii a následnej radiácii.”, Potocká E., Džunková N., Buľková B., Feciskanin P., Hertelýová V., Pálfyová I., Potocká D. Pravidelné národní symposium Společnosti plastické chirurgie, Praha, ČR
 • 04.2008 „Klinická štúdia aplikácie biosyntetickej kožnej náhrady Coladerm H/HM na odberové plochy, 1. časť.”, Potocká D., Kevická D., školiteľ: Koller J. fakultná konferencia ŠVOČ a III. vedecká konferencia doktorandov LF UK, Bratislava
 • 19. 05. 2006 „The Use of Advanced Wound Dressing and Healing Materials in Burn Treatment – a review.” Koller J., Orság M., Potocká D., stredoeurópsky popáleninový kongres, Košice
Publikácie
 • ORAVCOVÁ, D. 2014: Poranenia extenzorového aparátu v zone I – mallet deformita. Rozhledy v chirurgii 2014, 93, s. 117-122.
 • ORAVCOVÁ, D., KOLLER, J. 2014: Currently Available Skin Substitutes. Časopis lékařů českých 2014, 153, p. 7-12.
 • POTOCKÁ, D.; KEVICKÁ, D.; KOLLER, J. 2012: Clinical Trial of the Temporary Biosynthetic Dermal Skin Substitute Based on a Collagen and Hyaluronic Acid Named Coladerm H/HM, First Part. Acta Chirurgiae Plasticae 2012, 54 (2), p. 31-8.
Študentská vedecká odborná činnosť
 • 2004 „Gynekomastie z pohľadu plastickej chirurgie a onkológie.“ (Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a FN L.P., Košice a Klinika rádioterapie a onkológie LF UPJŠ a FN L.P, Košice)
 • 2003 „Syndaktýlie.“ (Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a FN L.P., Košice), 5. miesto školského kola
 • 2002 „Malignizácia pigmentových lézií kože.” (Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a FN L.P., Košice), miesto školského kola
Účasť na seminároch a kongresoch – Slovensko
 • 04. 06. 2016 „X. medzinárodný kongres plastickej chirurgie a XI. Demjénov deň“, Košice
 • 17. 05. 2013 “Medzinárodný kongres plastickej chirurgie a X. Demjénov deň”, Nitra
 • 26. 10. 2012 “IX. Slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou”, Trenčianske Teplice
 • 27. 05. 2011 “6th Central European Congress of Burns, 40th Anniversary of Centre of Burns and Reconstructive Surgery”, Košice - Šaca
 • 04. 2011 ”50. fakultná konferencia ŠVOČ a VI. vedecká konferencia doktorandov LF UK”, Bratislava
 • 03. 2011 “Rekonštrukcia a augmentácia prsníkov”, odborné podujatie, Klinika plastickej chirurgie Avelane, Nitra
 • 15. 10. 2010 “VIII. slovenský kongres chirurgie ruky” , Bojnice
 • 10. 2010 ”Kazuistiky úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou”, Košice
 • 04. 2010 ”Kardiológia dnes a zajtra – čo nového v Česko – Slovensku?” Kardiologická konferencia, Košice - Šaca
 • 04. 2010 „49. konferencia ŠVOČ a V. konferencia vedeckých prác doktorandov LF UK“, Bratislava
 • 09. 10. 2009 „Celoštátne sympózium plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie s medzinárodnou účasťou“, 8. Demjénov deň, Tále
 • 04. 2009 „48. fakultná konferencia ŠVOČ a IV. konferencia vedeckých prác doktorandov LF UK“, Bratislava
 • 04.2008 „47. fakultná konferencia ŠVOČ a III. vedecká konferencia doktorandov LF UK“, Bratislava
 • 10. 2007 „VI. Demjénov deň“, medzinárodný kongres plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Bratislava
 • 18. 05. 2007 „Súčasné formy a prostriedky vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Európskej Únii v nadväznosti na závery medzinárodnej konferencie AMEE 2006.“, MOV EXPO Incheba a medzinárodná konferencia, Bratislava
 • 05. 2007 „46. fakultná konferencia ŠVOČ a II. vedecká konferencia doktorandov LF UK“, Bratislava
 • 06. 2006 „Škola trombózy“, Šamorín
 • 19. 05. 2006 „V. stredoeurópsky popáleninový kongres“, Košice
 • 05. 05. 2006 „Kongres plastickej chirurgie s medzinárodnou účasťou a 5. Demjénov deň“, Nitra
 • 12. 2005 „59. chirurgický deň Kostlivého“, Bratislava
 • 11. 2005 „Manažment urgentných stavov”, V. Cyrilometodský deň FNsP Bratislava
 • 22. 10. 2005 „Problematika hojenia chronických kožných defektov z pohľadu viacerých špecializácií”, Forum Medical Regional, dvojdňové odborné sympózium, Bratislava
 • 04. 2005 “Globálny kardio-renálny summit, Benedict štúdia”, Bratislava
 • 02. 2005 “5. Žilinský chirurgický deň”
 • 22. 10. 2004 “V. slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou“, Bojnice
 • 10. 2004 “III. Demjénov deň“, Bratislava
 • 09. - 01.10. 2004 “Lučenské traumatologické dni“
 • 20. 09. 2003 „IV. slovenský kongres chirurgie ruky“, „Celoštátne sympózium plastickej chirurgie“, „II. Demjénov deň“, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso
Účasť na seminároch a kongresoch – zahraničie
 • 14. 09. 2013 “Cynosure Symposium”, Atény, Grécko
 • 2012 “XVIII. Vzdělávací sympozium s mezinárodní účastí v plastické, rekonstrukční a estetické chirurgii”, Praha, ČR
 • 22. 06. 2012 „Breast Augmentation & Breast Reconstruction symposium”, Praha, ČR
 • 19. 05. 2012 „Mezinárodní sympózium společnosti plastické chirurgie 2012”, Plzeň, ČR
 • 22. 05. 2010 „Body contouring“, 5. středoevropský kurz estetické plastické chirurgie a celostátní symposium s mezinárodní účastí, Praha, ČR
 • 24. 04. 2010 „Kongres České společnosti plastické chirurgie s mezinárodní účastí“, Harrachov, ČR
 • 20. 03. 2010 „MEGAHAND 2010“, international symposium, Paríž, Francúzsko
 • 11. 2009 „Plastická a rekonstrukční chirurgie u vrozených a získaných vad prsů“, postgraduální vzdělávací seminář, Praha, ČR
 • 30. 05. 2009 „20th EURAPS Annual Meeting“, Barcelona, Španielsko
 • 12. 2008 „Plastická, rekonstrukční a estetická chirurgie – nové postupy, komplikace, řešení”, XIV. celodenný seminár s medzinárodnou účasťou, Praha, ČR
 • 25. 10. 2008 „Pravidelné národní symposium Společnosti plastické chirurgie“, Praha, ČR
 • 2007 „Plastická, rekonstrukční a estetická chirurgie – nové postupy, komplikace, řešení”, XIII. celodenný seminár s medzinárodnou účasťou, Praha, ČR
 • 23. 11. 2007 “IX. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí”, České Budějovice,ČR
 • 19. 05. 2007 “International Congress of Plastic Surgery”, Brno, ČR
 • 10. 11. 2006 „Suomen Kirurgiyhdistyksen ja Anestesiologiyhdistyksen järjestämille Operatiivisille päiville 2006” / „Fínske chirurgické a anesteziologické operačné dni 2006”/, medzinárodná účasť, Helsinki, Fínsko
 • 8. – 01. 09. 2006 „Hand – and Microsurgery - 30 Years in Tampere University Hospital.”, medzinárodná účasť, Tampere, Fínsko
 • 2005 „Chyby v estetické chirurgii, jejich příčiny a možná řešení”, XI. celodenný seminár s medzinárodnou účasťou, Praha, ČR
 • 08. – 03. 09. 2005 “10th Congress ESPRAS 2005”, Viedeň, Rakúsko
 • 27. 05. 2005 “Sympozium plastické chirurgie s mezinárodní účastí”, Rožnov pod Radhoštěm, Praha, ČR
 • 12. 2004 „Nové operační postupy v plastické chirurgii”, celodenný seminár s medzinárodnou účasťou, Praha, ČR
 • 12. 2003 „Rekonstrukce prsů po mastektomiích a parciálních výkonech.”, celodenný seminár s medzinárodnou účasťou, Praha, ČR
 • 04. 10. 2003 “16th Panhellenic Congress of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery”, Atény, Grécko
Účasť na kurzoch a webinároch
 • 03. 2017 “Injection Technique Advanced Training on Stylage indications”, VIVACY laboratoires, Košice (Dr. Sabine Bellaich)
 • 10. 2016 “Princess lift”, aplikácia vstrebateľných PDO mesonití, MEDAPREX, Bratislava (Dr. Petra Trojanová)
 • 11. 2015 “Current relevant issues in breast implants: Adressing selective adverse events”, MENTOR, webinar
 • 10. 2015 “Princess lift”, aplikácia vstrebateľných PDO mesonití, MEDAPREX, Bratislava (Dr. Petra Trojanová)
 • 29. 09. 2015 “ISAPS Cadaver Course”, Brno, ČR
 • 04. 2015 “Shaping the Lower Pole: Using Anatomical Implants in Tuberous Breasts", MENTOR, webinar (Dr. Martin del Yerro)
 • 02. 2015 “The Road to Recovery: Managing Revision Breast Surgery – Perspectives from around the world”, MENTOR, webinar
 • 09. 2014 “Pre-operative Planning in Complex Cases”, MENTOR, webinar (Dr. Dennis Hammond)
 • 05. 2014 “Reshaping the Breast with Anatomical Implants”, MENTOR, webinar (Dr. Martin del Yerro)
 • 05. 2014 “CRISTAL”, teoreticko-praktický kurz, IBE, s.r.o. (Slovakia), Košice (Dr. Yassine Ghazi Aboughoniem)
 • 03. 2014 “PROLIPOSTEM”, chirurgická technika s využitím kmeňových buniek, DISPOMED, s.r.o., Košice (Dr. Luca Vitozzi)
 • 02. 2014 “How I do it – the newest trends in breast augmentation”, MENTOR, Bratislava (Dr. Dennis Hammond)
 • 02. 2014 “Successful Strategies for Composite Fat Grafting”, MENTOR, webinar (Dr. Sydney Coleman)
 • 11. 2013 “Dysport”, specialist training course, Brno, ČR (Dr. Petra Trojanová)
 • 06. 2013 “Využití permeance filleru HAEQUEO ve facecontouringu”, Prostějov, ČR (Dr. Jiřina Šilhánková)
 • 02. 2013 “Plazma terapie TrayLIFE v kombinovaných technikách s dermálními výplněmi Cristal”, Brno, ČR (Dr. Petra Trojanová)
 • 09. 2012 “Structural Fat Grafting – a Practical Course in Fat Transfer to Term Results”, Praha, ČR (Dr. Sydney Coleman)
 • 09. – 03. 10. 2011 “ISAPS Instructional Course”, Praha, Brno, ČR
 • 09. 2011 “Stretnutie expertov; posledné trendy ošetrenia tváre, dekoltu a rúk v estetickej medicíne”, MEDICONTUR, Bratislava
 • 04. 2011 “Kurz korektivních operací nosu”, Brno, ČR
 • 03. 2010 „Estetická a rekonstrukční chirurgie obličeje“, Praha, ČR
 • 05. 2009 „Refinements in Breast Prothesis: from Augmentation to
 • Reconstruction“, Barcelona, Španielsko
 • 10. 2008 „BioDynamic Breast Analysis“, Praha, ČR
 • 2007 „1 – dňový kurz lipolýzy“, DOST, n.s.z., Svidník (Dr. Hana Zelenková)
 • 01. 2007 „body - jetR“, „Water – Jet Assisted Liposuction“, Bratislava
 • 03. 2006 „No – Needle - Mesotherapy TM “, BTL, a.s., Praha, ČR
 • 2006 „ReCell R“, „Clinical Cell Culture“, zariadenie na odber autológnych buniek, Siklienka, s.r.o., Bratislava
 • 09. 2000 „Advances in Surgery of Facial Skeleton and Soft Tissues”, medzinárodný kurz, Praha, ČR
Účasť na seminároch v rámci pracoviska
Aktívna
 • apríl 2011 - ... “Kraniofaciální syndromy”,“Transsexualizmus F-M”, “Volkmannova kontraktura”, “Rekonstrukce ušního boltce” Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie KNTB, a.s., Zlín
 • 11. 2010 “Chirurgia ruky - Riešenia amputácií distálnych článkov prstov”, celoústavný lekársky seminár v problematike odboru plastická chirurgia, Nemocnica Košice – Šaca, a.s.
 • september 2007 – marec 2010 Prehľad stáže na Klinike plastickej chirurgie UN Tampere, Fínsko (23. 08. – 20. 12. 2006)”, “Riešenia amputácií distálnych článkov prstov”, “Cross finger flap”, Boxerská zlomenina”, “Rekonštrukcia ťažkého úrazu palca – kazuistika” Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou, ČR
Pasívna
 • apríl 2011 - ... Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie KNTB, a.s., Zlín
 • marec – november 2011 Klinika plastickej chirurgie LF UK a UN, Bratislava
 • apríl 2010 – február 2011 Celoústavné lekárske semináre v problematike odborov “Hematológia a transfuziológia”, “Chirurgia”, “Plastická chirurgia” a “Dermatovenerológia” , Nemocnica Košice – Šaca, a.s.
 • september 2007 – marec 2010 Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou, ČR
 • 08. – 20. 12. 2006 Univerzitná nemocnica Tampere, Klinika plastickej chirurgie, Fínsko
 • október 2005 –
 • august 2007 Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov
 • september 2004 – august 2005 MsNsP, Bánovce nad Bebravou
Účasť na seminároch a školeniach v rámci Ph.D.
 • 02. 2007 Marie Curie program: „Mobilita výskumných pracovníkov v rámci 7. rámcového programu európskeho spoločenstva pre výskum, technický rozvoj a demonštračné activity”, SAIA, n.o., Bratislava
 • apríl – jún 2006 Školenie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, SAIA, n.o., Bratislava
Odborné stáže
 • 03 – 11/2011 Klinika plastickej chirurgie LF UK a UN, Bratislava
 • 16. 12. 2010 Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie, KN TB a.s., Zlín, ČR
 • 07. – 10. 08. 2007 Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou, ČR
 • 08. – 20. 12. 2006 Univerzitná nemocnica Tampere, Klinika plastickej chirurgie, Fínsko
 • Odborná prax programu Leonardo da Vinci
 • 30. 7. 2003 Ospedale Civile „San Michele“, Klinika plastickej a rekonštrukčnej
 • chirurgie, Gemona del Friuli, Taliansko
 • 7. – 2. 8. 2002 OPD Hospital Civil de Guadalajara, Chirurgická klinika a Klinika
 • plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, Guadalajara, Mexiko
 • Odborná prax počas štúdia na LF
 • 2000 – 2004 aktívna a pasívna účasť pri 161 operáciách, väčšinou na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie a účasť na celoústavných seminároch väčšinou s problematikou plastickej chirurgie LF UPJŠ a FN L.P. v Košiciach
mudr-jozef-skrobanek

MUDr. Jozef Škrobánek

Doctor

Plastic surgeon

Nitra


Practical Experience
 • 2008 - 2012 – 1st Orthopaedic-traumatology clinic University Hospital Bratislava – Ružinov
 • 2012 – present – Plastic Surgeon FN Nitra
 • 2017 specialization study in plastic surgery, Medical Faculty, Comenius University Bratislava
Licensing certificates
 • 2015 - workshop “Basic techniques for injecting filler material TEOSYALˮ
 • 2016 - course “Application of botulotoxin (Dysport) practiceˮ
 • 2016 - 3rd demonstration course of plastic ear lobes, Svitavy, Czech Republic
 • 2016 - course on application of absorbent PDO mesothreads of the brand Princess LIFT
 • 2017 - course “Techniques of body contouring, abdominoplasty, brachioplasty, lifting of thighs prof. Joseph P. Hunsta (USA), Hluboká nad Vltavou, Czech Republic
 • 2017 - 4th demonstration course of plastic ear lobes, Svitavy, Czech Republic
 • 2017 - course on “Aesthetic surgery masterclass” prof. Roy de Vita (Italy), Prague, Czech Republic
 • 2017 - Slovak Medical Chamber license for performing professional representations in the profession of medical specialist in plastic surgery
Membership in professional organizations
 • member of the Slovak Medical Chamber
 • member of the Slovak Association of Plastic and Aesthetic Surgery
mudr-marianna-zabavnikova-phd

MUDr. Marianna Zábavníková, PhD.

Lekár

Plastický chirurg

Košice


 • Viac ako 32 rokov skúsenosti v plastickej chirurgii
 • 7 rokov primárka Kliniky plastickej, rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
 • daĺších 7 rokov vo funkcii prednostu Kliniky plastickej, rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
 • vysokoškolský učiteľ UPJŠ v Košiciach
 • krajský odborník pre odbor plastická chirurgia v košickom samosprávnom kraji
mudr-milan-beres-phd-mph

MUDr. Milan Bereš, PhD., MPH

Lekár

Maxilofaciálny chirurg

Košice


Personálne skúsenosti a edukácia
 • Štúdium stomatológie – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 9/1989 – 9/1996
 • Atestácia I. stupňa v odbore stomatológia, 2002
 • Postgraduálne štúdium - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 9/1996 - 8/2004
 • Obhajoba dizertačnej práce - PhD
 • Odborný asistent – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 9/1996 - trvá
 • Lekár v UNLP na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie od 9/1996 – trvá
 • Participácia na štrukturálnych fondoch Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice: Pokročilé Implantáty (POKIMP) a Centrum excelentnosti (CEBT) 2011-2014
 • Špecializácia v odbore: maxilofaciálna chirurgia – 2013 na Lekárskej fakulte UPJŠ
 • Špecializácia v odbore: Master of Public Health (MPH) – 2013 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
 • Absolvovanie akreditovaného študijného programu – Health administration (MHA) – 2015 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
 • Aktívny a pasívny účastník mnohých stomatologických konferencií, sympózií a kongresov doma i v zahraničí
 • Autor a spoluautor viacerých odborných publikácií a prednášok
 • Člen European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery
 • Člen dozornej rady Slovenskej spoločnosti oro-maxilo-faciálnej chirurgie
dr-artemiusz-talar

Dr. Artemiusz Talar

Lekár

Zubný lekár

Košice


VZDELANIE
 • Medical University of Wroclaw – uniform 5-year Dentistry Master studies 4,34/5 avg note 14th
 • Wroclaw High School – secondary & post-secondary bilingual education with 3 foreign languages
DOTERAJŠIA PRAX
 • Jan 2020 - EasyDent, Olawa, PL - dentist
 • Oct 2019 - Gabinety Stomatologiczne Tarabula, Wroclaw/Legnica, PL - dentist
 • Jan 2019 - present Dentalland, Wroclaw, PL - dentist
 • Jan 2019 - Oct 2019 - SolDentis, Wroclaw, PL - dentist
 • Oct 2018 - Dec 2018 - OrtoDent, Wroclaw, PL - dentist
 • Oct 2017 - Sep 2018 - OrtoDent, Wroclaw, PL - dentist intern
ODBORNÉ ŠKOLENIA A STÁŽE
 • Training course in endodontics - intensive 2 days internal course in 4 person group in microscopes
 • "Extended training course in prosthodontics" - intensive 2-day theoretical & practical course on precision dentures with multiple preparations on patients - HappySmile, Gdansk, PL
 • Radiation protection of patients - Lower Silesian Medical Counsil, Wroclaw, PL
 • “Composite Academy” - 2 days conference, Cracow, PL
 • “I love endo” - 2 days conference, Jachranka, PL
 • Surgical workshop in closing oroantral connection - 1 day course on pig's snouts, Wroclaw, PL
 • "Aesthetic ant. direct restorations" - 1 day practical workshops, Wroclaw, PL
 • "Direct and indirect post. restorations", "Effective endodontics" - 1 day practical workshops, CarLine, Wroclaw, PL
 • "Wrocflow", "Let's Dens", "Dental News" - 2-day conferences, Polish Dental Students Association in Wroclaw, Poznan, Warsaw
 • “CAD/CAM Optident Congress” - Warsaw, PL
dr-diana-semiri

Dr. Diana Semiri

Lekár

Zubný lekár

Košice


VZDELANIE
 • Medical University of Wroclaw
 • uniform 5-year Master studies in dentistry - honour degree
DOTERAJŠIA PRAX
 • Oct 2019 - Platinum Clinic, Wroclaw, PL - dentist
 • Oct 2019 - Dentalland, Wroclaw, PL - dentist
 • Oct 2018 - Sep 2019 - OptimaMed, Wroclaw, PL - dentist intern
 • May 2019 - Sep 2019 - Na Biskupinie, Wroclaw, PL - voluntary work in prosthetics
 • Dec 2018- Sep 2019 - Platinum Clinic, Wroclaw, PL - dental assistant
 • Apr 2019 - Dentalland, Wroclaw, PL- May 2019 - dental assistant
ODBORNÉ ŠKOLENIA A STÁŽE
 • “Modern microscopic endodontics from A to Z” - intensive 2-day theoretical & practical course on precision dentures with multiple preparations on patients - HappySmile, Gdansk, PL
 • "Direct and indirect post. restorations", "Effective endodontics" - 1 day practical workshops, CarLine, Wroclaw, PL
 • "Adhesive bridge on 1 visit" - 1 day practical workshop - Lower Silesian Medical Counsil, Wroclaw, PL
 • Surgical workshop in closing oroantral connection - 1 day course on pig's snouts, Wroclaw, PL
 • "Wrocflow", "Let's Dens", "Dental News" - 2-day conferences organised by Polish Dental Students Association in Wroclaw, Poznan, Warsaw
mddr-gabriela-verbova

MDDr. Gabriela Verbová

Lekár

Zubný lekár

Košice


POZíCIA
 • ORTODONTISTKA
VZDELANIE
 • štúdim zubného lekárstva - Univerzita pavla Jozefa Šafárika, Košice 9/2005 - 6/2011
DOTERAJŠIA PRAX
 • súkromná zubná ambulancia WWDENT pozícia zubný lekár od 9/2011 - trvá
 • postgraduálne štúdium LF UPJŠ od 09/ 2014 do 09/ 2017
 • atestácia z odboru čeľustná ortopédia 11/2017
 • odborný garant pre čeľustnú ortopédiu WWDENT od 09/2017
 • externý doktorand na LF UPJŠ 09/2018 - trvá
 • vysokoškolský učiteľ na 1. stomatologickej klinike LF UPJŠ od 09/2018 - trvá
 • lekár v UNLP na 1. stomatologickej klinike 09/2018 - trvá
 • autor odborných publikácií
 • člen European aligner society, Slovenskej a Českej ortodontickej spoločnosti
ODBORNÉ ŠKOLENIA A STÁŽE
 • júl 2010 Erasmus stáž 1. lekarska fakulta Univerzity Karlovy (Praha)
 • 2011 - 2014 početné teoretické a praktické školenia z estetickej a záchovnej stomatológie
 • január 2014 Componner - direct Composite Veneering system
 • november 2014 odborná príprava "Práca so stomatologickými rontgnovými prístrojmi"
 • jún 2014 Využitie a používanie inhalačných analgetík (Entonox)
 • august 2015 Participated in course "Treatment with fixed orthodontic appliance 1st Part" (Olsztyn)
 • júl 2017 Open bite and deep bite treatment (Prague)
 • august 2017 Participated in course "Treatment with fixed orthodontic appliance 2st Part" (Olsztyn)
 • jún 2018 Certifikovaný kurz Miniimplantáty
 • apríl 2019 Invisalign certification course (Warsaw)
mddr-petra-fekiacova

MDDr. Petra Fekiačová

Lekár

Zubný lekár

Nitra


ODBORNÉ ŠKOLENIA A STÁŽE
 • október 2015 - 5th Dental Summit - Praha
 • september 2016 - absolvovanie vzdelávacej akcie KONGRES PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2016
 • október 2016 - Dental Summit - Praha
 • október 2016 - účasť na vzdelávacej akcii - Slovenské dentálne dni 2016
 • október 2016 - kurz 3D endodontics - preparation and obturation by MUDr. Roman Blahuta, PhD. - Šamorín, Slovensko
 • február 2017 - účasť na vzdelávacej akcii XI. KMZL
 • marec 2018 - účasť na 2. kongrese Slovenskej endodontickej spoločnosti v Bratislave
 • august 2018 - účasť na kongrese "Pražské Dentální dny"
 • september 2019 - odborná príprava - Práca so stomatologickými röntgenovými prístrojmi
 • november 2019 - praktický kurz "Precíznosť v protetike"
 • apríl 2020 - Certifikovaný kurz "Endodoncie v kostce I. + II"
 • máj 2020 - Certifikovaný kurz "Endodoncie v kostce III - Postendo challange"
tymoteusz-patryk-mencel

Tymoteusz Patryk Mencel

Lekár

Zubný lekár

Nitra


Vzdelanie
 • 2017 Univerzita medicíny- Wroclaw- zubný lekár
Kurzy a koferencie
 • G-aenial- praca v koferdamie, silicon index, stamp technique
 • Korunky, mostíky-funkčné aj estetické riešenie chrupu, wax up, odtlačky
 • Inlay/Onlay/Overlay/Endokorona-how to preserve tooth structure
 • Endodontic treatment with mikroskop and rotary files
 • Zatváranie kanálikov- WVC, Thermafil, obtura
 • From endo to resto-how to manage a good restorations after endodontic treatment with fiber glass and individual metal core, cusp by cusp technique, hopeless tooth rescue
 • Plánovanie celkového riešenia chrupu: protetika aj chirurgia
 • CEIA Symposium Central European Implant Academy- Krakov
mudr-veronika-bohuncakova-phd

MUDr. Veronika Bohunčáková, PhD.

Doctor

Dermatovenerology

Bratislava Nitra


Practical Experience
 • 2008: 1st dermatovenerology clinic, Faculty Hospital of St. Anna, Brno, Czech Republic doctor in subsequent practice, lecturing and publication activities
 • 2010: professional assistant
 • 2010: Medical Faculty, Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • 2014: DC Medical, OC Galéria Mlyny, Nitra
Education
 • 2008: MUDr. General Medicine
 • 2013: Pre-attestation education
 • 2016: Ph.D. Dermatovenerology
Licenses, certificates
 • Slovak Medical Chamber license for independent practice, professional representation, provision of consulting services in dermatovenerology
 • application of botulotoxin
 • chemical peeling
 • application of filler materials, hyaluronic acid
 • lasers in the field of dermatology
 • application of mesonites
 • application of filler materials PLURYAL
 • injection application of mesotherapy PLURYAL
 • RayLife
 • HYDRA BEAUTY
 • LUCID Q-PTP
 • DUET RF, POWERSHAPE, JET CLEAR, COOLSHAPING
 • BISON MEDICAL, VITAL INJECTOR, DUET RF
 • TRIO XT, PRISTINE, STARVAC L300, STARVAC SP2
Others
 • regular participation in international scientific events (Rome, Verona, Stockholm, Prague and Brno)
 • publication activities (scientific and popular-science articles)
mudr-zuzana-hrabovska-phd

MUDr. Zuzana Hrabovská, PhD.

Doctor

Dermatovenerology

Košice


Practical Experience
 • 2004 - present: doctor at the Dermatovenerology Clinic University Hospital of Louis Pasteur, Košice, professional assistant at the Medical Faculty of Pavol Jozef Šafárik University, Košice
Education
 • 2004: titl. MUDr. in the field of General Medicine at the Medical Faculty of Pavol Jozef Šafárik University, Košice
 • 2007 - present: doctoral studies in the field of dermatovenerology at Comenius University in Bratislava
 • 2013: specialization in the field of dermatovenerology
Membership in professional institutions
 • member of the Slovak Dermatovenerology Society
 • member of the Slovak Society of Aesthetic Dermatology and Cosmetics
Licenses, certificates
 • application of botulotoxin
 • chemical peeling
 • application of filler materials, hyaluronic acid
 • lasers in the field of dermatology
 • dermatotraining in practice
 • application of mesonites
 • application of filler materials PLURYAL
 • injection application of mesotherapy PLURYAL
 • RayLife
 • POWERSHAPE, JET CLEAR, COOLSHAPNG
 • BISON MEDICAL
 • VITAL INJECTOR, DUET RF
 • TRIO XT, PRISTINE, STARVAC L300, STARVAC SP2
 • LUCID Q-PTP
 • HYDRA BEAUTY
Others
 • regular participation at international scientific events (Istanbul, Dublin, Prague,...)
 • publication activities (scientific articles)
Favourite sayings
 • The secret of success is to always have a goal.
 • Never be ashamed of something that is right; decide according to what you think is right and stick to it.
mudr-maryna-iurchishyna

MUDr. Maryna Iurchishyna

Doctor

Dermatovenerology

Bratislava Nitra


Practical Experience
 • 2007-2010 General Physician
 • 2009-2014 Doctor in the field of aesthetic medicine
 • 2011 2014 - Doctor in the field of physiotherapy
 • 20 August 2014-2016 - Dermatovenerological practice at the Clinic of Aesthetic Medicine
 • 2017 and present: DERMACENTER Nitra and Bratislava
Education
 • 2005-2007 - specialization (general medicine), State University in Donetsk, Ukraine
 • 2010 - specialization (therapy), State University in Donetsk, Ukraine
 • 2011 specialization (physiotherapy), State University in Donetsk, Ukraine
 • 2015 specialization (dermatovenerology), National Medical University, Dnepr
Membership in Professional Institutions
 • member of the Slovak Medical Chamber
Licenses, certificates
 • 2009 - Course on theory and practice of botulotoxin - Botox (Allergan)
 • 2009 - theory and practice of "Care for the face and body (Academy of Scientific Beauty ANC)
 • 2010 - theory and practice of "Application of botulotoxin in aesthetic medicine " - "Botox", "Dysliort", "Neyronoks"
 • 2010 - Mesotherapy: Theoretical and practical aspects of injection techniques (Mesoline), "Evolance"
 • 2011 - clinical course: Technology «eLaser system», VelaShalie, Vela Smooth
 • 2011 clinical training course “eLaser system Syneron»
 • 2011 course on theory and practice of filler materials a (Teosyal)
 • 2012 - "Revitalization, mesotherapy, application of filler materials" (STYLAGE)
 • 2012 - conference "Aesthetic aspects of application of botulotoxin," (Magdalena Al Nagash)
 • 2013 - practical course on 3D lifting of the face and body using absorbent mesonites (3D Mezo LINE)
 • 2013 - course on the subject "Biorevitalization, mesotherapy, treatment with filler materials " (Martinex)
 • 013 - course on plasmo lifting in cosmetology and trichology
 • 2014 - course on "Theory and practice of using medicines (Meso-Wharton P199tm, Meso-xantín F199) in aesthetic medicine" with the possibilities of using medicines in clinical practice
 • 2015 - practical course on thread 4D lifting of the face and body (Karse, TimeMachine, V-line)
 • 2016 laser seminar Asklepion (QuadroStarliro, MeDioStar NeXT liro, MCL31 Dermablate, Juliet & TattooStar) (Jena, Germany)
 • 2017 Rigenera - treatment with stem cells
 • 2017- advanced techniques in hyaluronic acid application (Teoxan)
Others
 • regular participation at international scientific events (Kiev, Moscow, Bratislava)
mudr-olga-turyanitsa

MUDr. Olga Turyanitsa

Lekár

Dermatovenerológia

Bratislava Nitra


Vzdelanie
 • 1965 - Ťumenskij medicinskij inštitút, lekárska fakulta. Diplom špecialistu - lekár
 • 1966 - Ťumenskij medicinskij inštitút, lekárska fakulta. Postgraduálne vzdelávanie a prax - lekár dermatovenerológ
Kurzy a školenia
 • 2011 - Užhorodská národná univerzita, fakulta postgraduálneho vzdelávania. Opakovacie kurzy- lekár dermatovenerológ
Licencie a certifikáty
 • Injekčná aplikácia mezoterapie
 • Plazmalifting
 • Carboxyterapia
 • CO2 FRAKČNÝ LASER
 • aplikácia dyspotru
 • VITAL INJECTOR
mudr-anna-cervinkova

MUDr. Anna Červinková

Lekár

Lekár v príprave v odbore dermatovenerológia

Bratislava


mudr-antonia-lacova

MUDr. Antónia Lacová

Lekár

Lekár v príprave v odbore dermatovenerológia

Bratislava


Vzdelanie
 • September 2014- Jún 2020: Lekárska fakulta- všeobecné lekárstvo, Univerzita Komenského v Bratislave, Špitalská 24, 813 72 Bratislava
 • September 2009-Jún 2013: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 01 Michalovce
Odborné stáže
 • Júl-August 2017, 2018, 2019: Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce
 • Jún 2017: Nemocnica svätého Michala Bratislava
Jazykové stáže
 • Jún-September 2014, 2015: Francúzsky jazyk, Paradou, Francúzsko
 • Jún 2013- September 2013: Francúzsky jazyk, Monteruil sur Mer, Francúzko
 • August 2011: Anglický jazyk, Manorhamilton, Írsko
Pracovné skúsenosti
 • September 2017- September 2019: Relocate to Slovakia, s.r.o., Vajnorska 100/B, 831 04 Bratislava
 • Júl 2020- súčasnosť: Dermacenter, MM Medical s.r.o., Myslavská 644/190/A, Košice
mudr-jozef-skrobanek

MUDr. Jozef Škrobánek

Doctor

Plastic surgeon

Nitra


Practical Experience
 • 2008 - 2012 – 1st Orthopaedic-traumatology clinic University Hospital Bratislava – Ružinov
 • 2012 – present – Plastic Surgeon FN Nitra
 • 2017 specialization study in plastic surgery, Medical Faculty, Comenius University Bratislava
Licensing certificates
 • 2015 - workshop “Basic techniques for injecting filler material TEOSYALˮ
 • 2016 - course “Application of botulotoxin (Dysport) practiceˮ
 • 2016 - 3rd demonstration course of plastic ear lobes, Svitavy, Czech Republic
 • 2016 - course on application of absorbent PDO mesothreads of the brand Princess LIFT
 • 2017 - course “Techniques of body contouring, abdominoplasty, brachioplasty, lifting of thighs prof. Joseph P. Hunsta (USA), Hluboká nad Vltavou, Czech Republic
 • 2017 - 4th demonstration course of plastic ear lobes, Svitavy, Czech Republic
 • 2017 - course on “Aesthetic surgery masterclass” prof. Roy de Vita (Italy), Prague, Czech Republic
 • 2017 - Slovak Medical Chamber license for performing professional representations in the profession of medical specialist in plastic surgery
Membership in professional organizations
 • member of the Slovak Medical Chamber
 • member of the Slovak Association of Plastic and Aesthetic Surgery
mudr-katarina-katrenicova

MUDr. Katarína Katreničová

Lekár

Lekár v príprave v odbore dermatovenerológia

Košice


Vzdelanie
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Odbor: všeobecné lekárstvo
Licencie a certifikáty
 • Lasery v odbore dermatológia
 • Injekčná aplikácia mezoterapie
 • Plazmalifting
 • VITAL INJECTOR
 • CO2 FRAKČNÝ LASER
 • Q-SWITCHED Q-PTP laser
 • Carboxyterapia
 • Aplikácia dysportu
 • Aplikácia výplňových materiálov Pluryal a Mesoesthetic
mudr-mvdr-nadezda-rusinkova

MUDr. MVDr. Nadežda Rusinková

Lekár

Lekár v príprave v odbore dermatovenerológia

Košice


Vzdelanie
 • 1995 – 2001: Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice, Odbor: Hygiena potravín
 • 2013 – 2019: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Odbor: Všeobecné lekárstvo
Licencie a certifikáty
 • Injekčná aplikácia mezoterapie
 • VITAL INJECTOR
 • Plazmalifting
 • CO2 FRAKČNÝ Laser
 • Q- SWITCHED Q-PTP laser
 • Carboxyterapia
 • Aplikácia výplňových materiálov, kyseliny hyaluronovej
 • Lasery v odbore dermatológia
 • Aplikácia dysportu
 • Plexr - liečba padnutých viečok
mudr-miriam-fuchsova

MUDr. Miriam Fuchsová

Lekár

Lekár v príprave v odbore dermatovenerológia

Nitra


Vzdelanie
 • 2010 – 2014: Gymnázium Tarasa Ševčenka Prešov
 • 2014 – jún 2020: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Všeobecné lekárstvo
mudr-miroslava-slovakova

MUDr. Miroslava Slováková

Lekár

Lekár v príprave v odbore dermatovenerológia

Košice


Vzdelanie
 • 2013-2019: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Odbor: všeobecné lekárstvo
Licencie a certifikáty
 • Lasery v odbore dermatológia
 • Injekčná aplikácia mezoterapie
 • Plazmalifting
 • VITAL INJECTOR
 • CO2 FRAKČNÝ LASER
 • Q-SWITCHED-PTP laser
 • Carboxyterapia
 • Aplikácia dysportu
 • Chemický peeling
 • Aplikácia výplňových materiálov Pluryal a Mesoesthetic
mudr-peter-zahorec-phd

MUDr. Peter Záhorec, PhD.

Doctor

Doctor in training of dermatovenereology

Bratislava


Practical Experience
 • from 2011- present: doctor - Clinic for Burns and Surgical Reconstructions, University Hospital Bratislava
Education
 • 2011: Medical Faculty of Comenius University, Department of General Medicine
 • 2015: Awarding of the scientific-academic title of “philosophiae doctorˮ
Licenses and certificates
 • micro surgical procedures, skin biopsies and excisions
 • application of botulotoxin
 • chemical peeling
 • application of filler materials, hyaluronic acid
 • application of filler materials PLURYAL
 • injection application of mesotherapy PLURYAL
 • plasma therapy
 • VITAL INJECTOR,
 • Long Pulse Laser
 • CO2 fractional laser,
 • Q-SWITCHED laser
 • DUET RF
Others
 • regular participation at international scientific events
 • publication activities in domestic and foreign professional journals
mudr-silvia-kubovcikova

MUDr. Silvia Kubovčíková

Lekár

Lekár v príprave v odbore dermatovenerológia

Košice


Vzdelanie
 • 2009 – 2015: Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta, Udelený titul MUDr. v odbore všeobecné lékařství
Doterajšia prax
 • 07/2015 – 12/2018 Vojenská nemocnica Olomouc, Dermatovenerologické oddělení, Sekundárny lekár v príprave na atestáciu
Licencie a certifikáty
 • drobné chirurgické zákroky, kožné biopsie a excízie
 • chemický peeling
 • lasery v odbore dermatológia
 • aplikácia vyýplňových materiálov kyseliny hyalurónovej
 • injekčná aplikácia mezoterapie
 • aplikačné techniky pomocou kanyly
 • aplikácia dysportu
 • Plazmalifting
 • Vital Injector
 • frakčný CO2 laser
 • Frakčná a termálna rádiofrekvencia - DUET RF
 • Q-switched Q-PTP laser
 • Plexr - liečba padnutých viečok
 • Carboxyterapia
Vedecko - výskumná, publikačná a pedagogická činnosť
Účasť na klinických štúdiách
 • Acne vulgaris - nová možnost lokální léčby - proLékaře.cz (kazuistika) Lokální terapie - stálice v léčbě akné - Dermatologie pro praxi 2/2018
 • Prednášková činnosť pre lekárov a sestry v rámci konferencií VN Olomouc
Ďalšie
 • pravidelná účasť na medzinárodných vedeckých podujatiach (Rím, Monako, Paríž, Verona, Stocholm, Praha a Brno)
bc-michaela-sibova-luksova

Bc. Michaela Šibová Lukšová

Beautician

Cosmetics

Košice


Certifications and certificates
 • 2013 Power Shape- Laser degrading of fat
 • 2013 Cryopro - Cryo electroporation
 • 2013 Diagnostic instrument A-One
 • 2012 Sybaritic - Trio iShape
 • 2012 Oxyoasis- Oxylifting, Oxy Therapy
 • 2012 MASSADA Rituals- Herbal wraps, Coffee treatment, Orchidea, Pearls and gold from the Pacific, Balancing the chakras
 • 2012 Ayurveda, SHI-ATSU
 • 2011 Cosmetic MASSADA- Pearls with Botox Effect, Hyaluronic Acid Lifting, Bio Cellular, Whitening Treatment, Oily and Acne Skin, Sensitive Skin Treatment
 • 2011 Massage TUINA, KOBIDO,
 • 2011 Drainage massage
 • 2010 Raylife- IPL, Radiothermolifting, Acoustic waves
 • 2010 Lava stones
 • 2009 Bodyka Plus, Novaestetyc
 • 2009 Endermology/Lymphodrainage
 • 2009 Pristine Viora- Microdermabrasion
 • 2009 Starvac L 300- Lymphobiony, Laser
 • 2009 Cosmetic AROSHA- body wrap
 • 2009 Permanent extension of eyelashes- 3D eyelashes, tufts
 • 2008 Micromassage of eye area
 • 2008 Lifting massage
 • 2007 Cool micromassage of eye area
 • 2007 Jacquet massage
Training
 • 2012 Nitra - MASSADA Rituals
 • 2012 Spain, Pamplona – MASSADA Cosmetics
 • 2009 Košice- MARIA GALLAND, VICHY, LA ROCHE-POSSAY Cosmetics
 • 2009 Martin- cosmetic treatment MARIA GALLAND
 • 2009 Zvolen- Lava stones
 • 2009 Prague- Permanent extension of eyelashes- 3D eyelashes, tufts
claudia-velika

Claudia Veliká

Kozmetička

Kozmetika

Košice


michaela-vaisova

Michaela Vaisová

Kozmetička

Kozmetika

Nitra


Špecializácia
 • Kozmetika
Osvedčenia a certifikáty
 • 2017 Hydra Beauty
 • 2017 Power Shape - Laserové odbúravanie tuku, Rádiofrekvencia, Rádiothermolifting
 • 2017 Cryopro - Cryo elektroporácia
 • 2017 Diagnostický prístroj A-One
 • 2017 MASSADA Rituals - Bylinné zväzky, Kávové ošetrenia, Orchidea, Perly a zlato z Pacifiku, Vyrovnávanie čakier
 • 2017 Ajurvéda, SHI-ATSU
 • 2017 Kozmetika MASSADA - Hyaluronic Acid Lifting, Bio Cellular, Whitening Treatement, Oily and Acne Skin, Sensitive Skin Treatement
 • 2017 Masáž TUINA, KOBIDO
 • 2017 Drenážna masáž
 • 2017 Bodyka Plus, Novaestetic
 • 2017 Endermológia/Lymfodrenáž
 • 2017 Pristine Viora - Mikrodermabrazia
 • 2017 Permanentné predlžovanie rias - 3D mihalnice, trsy
Školenia
 • 2017 Bratislava - MASSADA nové techniky a postupy
 • 2017 Bratislava - MASSADA Rituals
 • 2017 Bratislava - MASSADA Cosmetics
Kongresy a workshopy
 • 2017 Aktívna účasť na kongresoch a workshopoch v Bratislave, Nitre, Košiciach

How it works?

1

Contact us via e-mail or by phone

2

A video consultation

3

An appointment and a payment of the deposit

4

Transport to Slovakia

5

Accommodation

6

A visit to the clinic

7

Undergoing the procedure

8

Post-operative care

9

Transport home

Bratislava

OC RETRO Ružinov
Nevädzová 6 (1. posch.)
821 01 Bratislava

DermaCenter
[email protected]
+421 2 221 17 110

DentalCenter
[email protected]
+421 2 221 17 112

Nitra

OC MLYNY
Štefánikova trieda 35/61 (2. posch.)
949 01 Nitra

DermaCenter
[email protected]
+421 37 221 11 13

PlasticCenter
[email protected]
+421 37 221 11 14

DentalCenter
[email protected]
+421 37 221 11 15

Košice

Tajovského 17
040 01 Košice

DermaCenter
[email protected]
+421 55 221 11 25

PlasticCenter
[email protected]
+421 55 221 11 26

DentalCenter
[email protected]
+421 55 221 11 27

Táto stránka využíva súbory „cookie“, aby vám rýchlejšie poskytla služby šité na mieru. Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Ďalšie informácie o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich odstrániť alebo zablokovať, nájdete v našom vyhlásení o súboroch „cookie“.