Slovakia United Kingdom German

This is medical tourism in
Slovakia

plane icon

cancel

Profesionálny tím

Plastická chirurgia

MUDr. Darina Oravcová, PhD.

Doktor/Doctor

Doterajšia prax:

 • 10/2014 – 7/2017 Dermaklinik – Klinika laserovej medicíny, estetickej a plastickej chirurgie, Košice
 • 09/2012 – 09/2013 Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc, ČR
 • 04/2011 - trvá Oddělení...
čítaj viac

MUDr. Jozef Škrobánek

Doktor/Doctor

Doterajšia prax

 • 2008 - 2012 - I.Ortopedicko-traumatologická klinika UNB – Ružinov
 • 2012 – súčasnosť - Plastická chirurgia FN Nitra
 • 2017 špecializácia študijnom odbore plastická chirurgia, Lekárska fakulta UK Bratislava
 • čítaj viac

MUDr. Peter Záhorec, PhD.

Doktor/Doctor

Doterajšia prax

 • od 2011- doteraz : lekár - Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UNB

Vzdelanie

 • 2011: Lekárska fakulta UK v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo
 • 2015: Udelenie vedecko-akademickeho titulu „ph...
čítaj viac

Stomatológia

MDDr. Marcel Riznič, PhD.

Doktor / Doctor

Personálne skúsenosti a edukácia 

 • Štúdium zubného lekárstva – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 9/2005 – 6/2011 
 • Postgraduálne štúdium - Univerzita Pavla Jozefa &Scaron...
čítaj viac

Dmytro Iugas

Doktor/Doctor

Doterajšia prax

 • 2007 prax v Štátnej nemocnici
 • 2011-2016 zubný lekár na súkromných klinikách
 • 2013 dlhodobá stáž v klinike estetickéj a mikroskopickéj stomatológii v Anape

Vzdelanie

2007-2009...

čítaj viac

Dermatológia

Daniela Palenčárová

Recepčná / Receptionist

Recepčná

čítaj viac

MUDr. Romana Štecová

Doktor / Doctor

 Vzdelanie

 • 2006 – 2012 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Odbor: všeobecné lekárstvo
 • 2012 – 2016 Univerzita Karlova v Prahe, 3. lekárska fakulta, Špecializačné vzdelá...
čítaj viac

MUDr. Veronika Bohunčáková PhD.

Doktor/Doctor

Doterajšia prax

 • 2008: 1.dermatovenerologická klinika, FN u sv Anny, Brno, ČR lekár v následnej praxi, prednášková a publikačná činnost
 • 2010: odborný asistent
 • 2010: Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká Republika...
čítaj viac

MUDr. Zuzana Hrabovská, PhD.

Doktor/Doctor

Doterajšia prax

 • 2004 - doteraz: lekárka Kliniky dermatovenerológie UNLli Košice, odborná asistentka LF UliJŠ Košice

Vzdelanie

 • 2004: titl. MUDr. v odbore všeobecné lekárstvo na LF UliJŠ v Košiciach
 • 2007 ...
čítaj viac

MUDr. Jana Martinková PhD.

Doktor/Doctor

Doterajšia prax

 • 10/2005 -11/2010 II. neurologická klinika LFUK UNB v liozícii: sekundárny lekár
 • 11/2010 - 12/2010 II. neurologická klinika LFUK a UNB v liozícii: atestovaný lekár v
 • šliecializácii neurológia

Vzd...

čítaj viac

MUDr. Maryna Iurchishyna

Doktor/Doctor

Vzdelanie:

 • 2005-2007 - špecializácia /všeobecne lekárstvo/, Štátna Univerzita v Donecku
 • 2010   -  špecializácia  /terapia/, Štátna Univerzita v Donecku
 •  2011 –  špecializác...
čítaj viac

MUDr. Monika Machalová

Doktor/Doctor

Doterajšia prax

 • 2014 - 2016 : sekundárny interného oddelenia - NsP Ilava
 • 2017: lekár esteticko - korektívnej dermatológie DC MEDICAL s.r.o.

Vzdelanie

 • 2007-2013: Jesseniová lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine,...
čítaj viac

Bc. Michaela Šibová Lukšová

Dermatokozmetička/Dermatocosmetic

Osvedčenia a certifikáty

 • 2013 Power Shape- Laserové odbúravanie tuku
 • 2013 Cryopro- Cryo elektroporácia
 • 2013 Diagnostický prístroj A-One
 • 2012 Sybaritic - Trio iShape
 • 2012 Oxyoasis- Oxylifting, Oxy Therapy
 • 2012 MAS...
čítaj viac
Objednajte sa Objednajte sa
cancel

Ďakujeme za Váš prejavený záujem
v blízkej dobe Vás budeme kontaktovať

Zatvoriť